DevOps: onthoud de doelen van deze ontwikkelingsaanpak

DevOps is een van die technologische concepten die zowel een reeks methoden als een cultuur omvat. Het doel is om zoveel mogelijk handmatige processen te automatiseren en de technologie-infrastructuur zo flexibel mogelijk te maken.

Een groot aantal experts vestigt de aandacht op de aanhoudende groei in de adoptie van deze aanpak. Het is het geval van idc advies, waarin staat dat het in 8 wereldwijd 2022 miljard dollar moet verplaatsen.

Kun je nu snel vertellen wat de basisdoelen zijn die met DevOps moeten worden bereikt? Bekijk het hieronder!

De 4 basisdoelen van DevOps

1. Verminder het aantal mislukte releases bij nieuwe releases

DevOps is een revolutionaire benadering voor het vrijgeven van software. De DevOps-methodologie, die zich richt op communicatie en samenwerking tussen ontwikkelings- en operationele teams, heeft de uitvalpercentages voor nieuwe releases aanzienlijk verlaagd. 

Deze aanpak biedt ook de mogelijkheid voor realtime feedbackloops die kunnen worden gebruikt om de manier waarop het werk wordt gedaan te verbeteren. 

Maar let op: DevOps vereist significante veranderingen in cultuur, teamstructuur, processtroom, tools en metrics.

2. Verminder de wachttijd

De totale tijd die een DevOps-team nodig heeft om van het plannen van een nieuwe softwarerelease naar de lancering te gaan, wordt doorlooptijd genoemd. 

DevOps verkort de wachttijd door ervoor te zorgen dat mensen aan de juiste dingen kunnen werken, wijzigingen zo snel mogelijk worden getest en processen worden gestroomlijnd, zodat teams meer tijd hebben voor taken met toegevoegde waarde. 

DevOps geeft mensen ook zichtbaarheid, zodat ze weten wat er moet gebeuren en wanneer. 

Teams verminderen wachttijden door taken waar mogelijk te automatiseren, feedbackloops voor processen te creëren en processen te optimaliseren zodat ze gemakkelijker kunnen worden herhaald.

3. Vraag en opbrengst in evenwicht brengen

Het balanceren van vraag en doorvoer is een grote uitdaging voor veel DevOps-teams. 

DevOps verplaatst meer werk naar productie en creëert een feedbacklus die realtime inzicht geeft in hoe het werkt. Het heeft ook invloed op kritieke processen zoals versiebeheer, coderepository's en geautomatiseerde tests om ze te optimaliseren. 

Teams hebben de neiging om creatieve manieren te vinden om vraag en doorvoer in evenwicht te brengen en tegelijkertijd hun processen te optimaliseren. DevOps-teams zoeken ook naar mogelijkheden om handmatige, repetitieve taken te automatiseren, zodat mensen aan belangrijkere dingen kunnen werken. 

Bij DevOps draait alles om het balanceren van vraag en doorvoer en maakt het sneller en beter dan wie dan ook.

4. Versnel de time-to-market en verbeter de implementatiefrequentie

DevOps verplaatst meer werk naar productie, waardoor de wachttijden worden verkort, zodat teams sneller wijzigingen kunnen vrijgeven. 

Bovendien moedigt DevOps mensen aan om te innoveren en te experimenteren met DevOps-benaderingen, wat resulteert in DevOps-releases die minder fouten bevatten en meer functies bevatten. 

DevOps biedt ook zichtbaarheid, zodat DevOps-teams trends kunnen volgen en problemen sneller kunnen oplossen, zodat ze sneller software kunnen vrijgeven.

→ Ga dieper op dit onderwerp in; download het eBook:

Aandeel