4 sterke redenen om te migreren van Oracle en SQL Server naar een gratis database

Naast de complexiteit van het beheer en de kosten, zijn er nog andere sterke redenen om Oracle- en SQL Server-databases te migreren naar gratis oplossingen. In dit artikel helpen we je hierover na te denken.

Blijf lezen om het te begrijpen!

Wat is een vrije bank

Gartner voorspelt dat “tegen 2022 meer dan 70% van de nieuwe interne applicaties zal worden ontwikkeld op een open source databasebeheersysteem. En 50% van de bestaande exemplaren van het commerciële relationele databasebeheersysteem is geconverteerd of wordt geconverteerd."

Uit een iets specifieker rapport van Stratoscale blijkt dat 86% van de ondervraagde bedrijven van plan is om in de komende 25 maanden meer dan 12% van hun Oracle-basis naar PostgreSQL te migreren.

Dat wil zeggen, de migratie naar een vrije bank is een groeiende trend.

Wat is nu een gratis database?

Um gratis databank Het is open source en gratis te downloaden, aan te passen en opnieuw te gebruiken. Dit is het tegenovergestelde van een propriëtaire of closed-source database waarin de code is beveiligd om kopiëren te voorkomen.

Als we het over open source hebben, verwijzen we in het algemeen naar oplossingen waarvan de broncode beschikbaar wordt gesteld voor gebruik of wijziging zoals gebruikers of andere ontwikkelaars dat nodig achten. 

De open source database wordt over het algemeen ontwikkeld als een publieke samenwerking en vrij beschikbaar gesteld.

→ Lees ook: Migratie naar gratis databases: weg met 'ongeplande partners'!

4 redenen om te migreren naar een vrije bank 

1. Reacties op het gebruik van licentieverlengingen

Hoewel de open source-database beheerders in staat stelt implementaties te instantiëren en te schalen zonder langdurige contractonderhandelingen, staan ​​commerciële leveranciers bekend om hun complexe licenties. 

Vooral Oracle staat bekend om zijn agressieve gebruik van strikte licentievoorwaarden en doorlopende audits bij zijn klanten. Dit zorgt niet alleen voor operationele overhead voor IT-teams wanneer ze serverhardware moeten uitbreiden of implementaties moeten toevoegen, het creëert ook een doorlopend risico op financieel verlies als gevolg van niet-naleving. 

Veel IT-leiders zouden deze problemen graag willen vermijden door over te stappen van Oracle naar PostgreSQL. 

In onze enquêteresultaten ontdekten we zelfs dat bijna een derde van de respondenten gemotiveerd was om te migreren op basis van hun volgende contractverlenging met Oracle.

2. Overgang naar een open source-cultuur

Open source software is snel getransformeerd van het domein van onderzoekers en academici naar een heel ecosysteem van codebases die dienen als levensvatbare ondernemingsalternatieven voor hun commerciële equivalenten. 

Met voordelen zoals flexibiliteit en leveranciersneutraliteit nemen bedrijven steeds meer een "open source first"-mentaliteit aan bij het afwegen van potentiële opties in de markt. 

Als onderdeel van deze mentaliteitsverandering beschouwen IT-leiders databasesoftware natuurlijk als gewoon een ander domein waar open source een beter alternatief is.

Ontdek het geval van Saipos, die overstapte van Oracle naar PostgreSQL en 30% verlaging van de maandelijkse databasekosten realiseerde!

3. Ondersteuning van moderne software-engineeringteams

Cloud computing en DevOps hebben het afgelopen decennium de markt gedomineerd. Teams streven er tegenwoordig naar om efficiënte, herhaalbare processen te ontwikkelen rond de mogelijkheid om afzonderlijke omgevingen te instantiëren voor ontwikkelings-, test- en productievereisten in private of publieke clouds. 

Degenen die dit in de praktijk met succes bereiken, profiteren van de voordelen van versnelde softwareleveringspijplijnen en verbeteringen in kwaliteit en reactievermogen op gebruikersverzoeken. 

Commerciële softwarelicenties, zoals die aangeboden door Oracle, kunnen aanzienlijke wrijving veroorzaken bij het uitvoeren van deze strategieën, waardoor de traagheid van het vasthouden aan legacy-systemen wordt bestreden. 

Dit feit werd weerspiegeld in onze onderzoeksresultaten, waar bijna de helft van de respondenten de overstap naar de openbare cloud noemde als een belangrijke factor in hun wens om over te stappen naar PostgreSQL.

4. Aandacht voor organisatorische behoeften

IT-leiders streven er altijd naar om effectiever te voldoen aan de behoeften en vereisten van hun interne belanghebbenden. 

De prevalentie van rolspecifieke applicaties en SaaS-tools heeft geholpen om de snelheid en breedte van de eisen te verhogen, aangezien verschillende bedrijfsgroepen de beste software voor hun behoeften kiezen.

Twee veelvoorkomende voorbeelden van hoe deze behoeften ontstaan ​​voor IT-teams zijn verzoeken om selfservice- en databaseondersteuningsfuncties voor moderne applicaties. 

Met de eerste kunnen gebruikers snel databases on-demand implementeren, zonder dat ze IT-middelen hoeven te mobiliseren. 

Wat dat laatste betreft, hoewel moderne applicaties soms Oracle-databases ondersteunen, zijn connectoren naar open source-databases zoals PostgreSQL alomtegenwoordig en vaak gemakkelijker te configureren.

Heeft u er ooit aan gedacht om te migreren naar gratis databases? Ga dieper op dit onderwerp in; download het eBook nu MIGRATIE NAAR GRATIS DATABANKEN!

Aandeel